OchronaKonwojowanieSystemyantywłamaniowe i przeciwpożaroweUsługi detektywistyczneTelewizja przemysłowaMonitoring
Skontaktuj się z nami
Dowiedz się więcej o firmie
Firma Agencja Ochrony Osób, Mienia i Us?ug Detektywistycznych „CERBER" zosta?a za?o?ona 1 grudnia 1993 roku przez emerytowanego nadkomisarza policji, pe?ni?cego przez wiele lat funkcj? kierownicz? w wydziale kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Tarnowie Zygmunta Wojdy?o, posiadaj?cego licencj? detektywa. W roku 1995 przekszta?ci?a si? w spó?k? cywiln? w której od roku 2007 udzia?owcem jest oprócz Zygmunta Wojdy?o tak?e Mariusz Wojdy?o, zatrudniony w firmie od roku 1994, posiadaj?cy wpis na list? kwalifikowanych pracowników ochrony. 

Agencja Ochrony Osób, Mienia i Us?ug Detektywistycznych „CERBER" s.c. prowadzi dzia?ano?? na podstawie Koncesji wydanej jej przez Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji w n/w zakresie:

FIZYCZNA OCHRONA OSÓB I MIENIA

US?UGI OCHRONNE:
 • Obiektów przemys?owych, handlowych, gastronomicznych,
 • Mieszka?, domków jednorodzinnych, obiektów w budowie i innych,
 • Galerii, wystaw i innych ekspozycji,
 • Konferencji, zjazdów, kongresów,
 • Osób indywidualnych i grup wieloosobowych,
 • Imprez artystycznych, sportowych, uroczysto?ci rodzinnych i innych,
 • Dyskotek, koncertów.

  KONWOJOWANIE:
 • Warto?ci pieni??nych, bi?uterii,
 • Dzie? sztuki, przedmiotów warto?ciowych,
 • Inkasa sklepowego transportem w?asnym lub zleceniodawcy.


  TECHNICZNA OCHRONA OSÓB I MIENIA

  SYSTEMY:
 • Antyw?amaniowe, antynapadowe i p.po?
 • Kontrola dost?pu,
 • TV przemys?owa,
 • Projektowanie, monta? i konserwacja powy?szych.

  MONITOROWANIE SYGNA?ÓW ALARMOWYCH :
 • Napadu i w?amania
 • Po?aru, powodzi i gazu,
 • Zdrowia i innych zagro?e?.


  US?UGI DETEKTYWISTYCZNE

  POSZUKIWANIE
 • Skradzionych pojazdów, przedmiotów warto?ciowych i osób zaginionych
  OBSERWACJE:
 • Osób, obiektów
  WYWIADY:
 • Gospodarcze, maj?tkowe i inne

  ZAPEWNIAMY - DYSKRECJ? - SKUTECZNO?? - NIEZAWODNO??

  CZYNNE 24 GODZINY NA DOB?
 • Wszelkie prawa zastrzeżone dla Cerber S.C.
  wykonanie: REDRUK.pl
  Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (pol.: ciasteczka)

  Dokładamy wszelkich starań, aby traktować klientów uczciwie i otwarcie, przy uwzględnieniu najlepszych praktyk. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij poniżej:


  Więcej informacji o ciasteczkach. Aby dowiedzieć się więcej kliknij